Seznam chovatelských svazů u nás

Archív štítků: cmsch

Českomoravská společnost chovatelů

Českomoravská společnost chovatelů je akciovou společností, která byla založena jako společnost s ručením omezeným. Zakladatelem této společnosti byly tři organizace, kterými byli Unie chovatelů, Svaz chovatelů holštýnského skotu a Svaz chovatelů českého strakatého skotu.

Zahájení činnosti této organizace proběhlo v roce 1996. Českomoravská společnost chovatelů zajišťuje poměrně veliké množství různých funkcí a úkolů. Pokud byste se chtěli na tyto služby podívat podrobněji, tak se můžete samozřejmě podívat na oficiální internetové stránky společnosti, které naleznete na internetové adrese cmsch.cz.

V levé části těchto stránek naleznete přehledné menu, které je rozděleno do několik kategorií. Jedná se například o kategorie jako O společnosti, kde se můžete dozvědět něco z historie, něco o managementu a organizační struktuře této společnosti. Dále například kategorie Odbor plemenářské práce, který je rozdělen na několik dalších jednotlivých oddělení.

Jedná se například o oddělení jako Oddělení plemenářské práce skotu, oddělení označování skotu a jiných zvířat, oddělení plemenářské práce prasat, koz a ovcí, oddělení kontroly mléčné užitkovosti nebo třeba ještě oddělení hodnocení exteriéru skotu.

Vložil Chovatelské svazy | Štítek , , , | Zanechat komentář